In the end it's not the years in your life that count, it's the life in your years!

Abraham Lincoln

Jeg tilbyder

For mig er den grundlæggende accept af forskellighed helt central. Den giver frihed til at udvikle og eksperimentere med relationen til andre, med mulighed for at lære nyt om sig selv, sit fag, sin faglighed og sine arbejdsrelationer. Åbenhed overfor forskellighed åbner mulighed for at se og opleve andre perspektiver, hvilket giver mulighed for at tage nye initiativer og indgå i relationen på en konstruktiv og udviklende måde.

Jeg tilrettelægger derfor altid det konkrete forløb i et samarbejde med den person eller virksomhed, som ønsker min assistance. I det følgende mere om, hvad jeg kan tilbyde:

Proceskonsulent

Jeg arbejder med erhvervspsykologisk rådgivning, herunder organisationsudvikling, leder- og medarbejderudvikling, kompetenceudvikling etc. Indenfor dette superviserer / coacher jeg ledere i arbejdet med forandringsprocesser, bistår ledere ved vanskelige medarbejdersamtaler f.eks. om vanskeligheder ved at følge virksomhedens kompetencebehov, om forflytninger eller opsigelse, eller ved personlige problemer for medarbejderen i egen familie eller hos sig selv.

Sparring, supervision eller coaching

En væsentlig del af mit arbejde er ledelsessparring. Jeg arbejder med topchefer, direktører og chefer indenfor den offentlige forvaltning og ved private virksomheder samt med faglig og personlig supervision af medarbejdere og ledere i det at omsætte og gennemskue faglige problemstillinger og få dem konkretiseret til handlinger.

Undervisning

Med baggrund i min erfaring og min viden tilrettelægger jeg undervisning i gruppeprocesser, værdigrundlag, tværfagligt samarbejde, anerkendende dialog, konflikthåndtering, supervision, emner indenfor faglig udvikling – kontakt mig og hør nærmere, hvis du mangler en underviser. Al undervisning bliver tilrettelagt i et samarbejde med kunden, således at det altid er relateret direkte til de problemstillinger, som den enkelte kunde oplever i sin virksomhed eller organisation.

Personaletræning

I arbejdet med personaletræning er der fokus på medarbejdergruppens dynamik, herunder roller, relationer, samarbejde om opgaven, personligt og socialt ansvar. I dette arbejde deltager afdelingens leder altid.

Konflikthåndtering

Som en væsentlig del af min funktion arbejder jeg med konfliktforståelse, konfliktmægling, åben og lukket kommunikation og konflikthåndtering, herunder forståelse af magtens og konfliktens kerne.

Familie- / Psykoterapi

I mit arbejde som Familie- og Psykoterapeut er det de personlige problemstillinger, der er i fokus. Personlige problemstillinger påvirker både på arbejde og i private relationer, og det er derfor relevant for mange at give det personlige og private liv opmærksomhed for at kunne udvikle de personlige kompetencer. De problemstillinger, som jeg kan møde, kan være vanskeligheder i samspillet mellem forældre og børn, forældres bekymring for deres børns udvikling, hvis der sker alvorlige begivenheder i familien som skilsmisse, dødsfald eller alvorlige ulykker, eller hvis der er opstået personlige problemer af psykisk eller social karakter, herunder også ved stress, alkoholproblemer eller lign.

Jeg ser frem til et kommende samarbejde.

Betalingsbetingelser

8 dage netto. Aflysning inden for de sidste 8 dage faktureres med halvdelen. Aflysning indenfor de sidste to hverdage faktureres med det fulde beløb. Betingelserne er også gældende ved COVID-19 relateret aflysning.