Do not ask your children to strive for extraordinary lives. Such striving may seem admirable, but it is a way of foolishness. Help them insted to find the wonder and the marvel of an ordinary life. Show them the joy of tasting tomatoes, apples and pears. Show them how to cry when pets and people die. Show them the infinite pleasure in the touch of a hand. And make the ordinary come alive for them. The extraordinary will take care of itself.

William Martin

Værdier

Mine værdier for mit arbejde:
Er at skabe et liv med livsglæde og mening, med sammenhæng og balance, med personlig glæde og drive. Dette er kernen i mit arbejde både for mig selv og for mine kunder.

Uanset i hvilken faglig kontekst, du som fagperson skal udfylde din rolle og opgave, er målet at du oplever, at du får øget din energi og styrket din trivsel, - både i dit personlige private liv, i relationen til familie og venner og i dit arbejdsliv, i relationen til kollegaer, ledelse og samarbejdspartnere.

Balance mellem arbejdsliv og fritid er vigtigt ikke kun for din familie og børn, men i særdeleshed også i forhold til måden at varetage sit arbejde på. Fritid med plads til at sætte sig selv i centrum, at blive ‘fyldt på’ fysisk, mentalt og socialt udvikler kreativiteten. Den kreativitet, som gør det nemmere at fokusere på løsninger end at lade sig overvælde af problemer, og som er drivet i at udvikle nye alternative muligheder.

Bevægelse og det sunde liv styrker vores energi og overskud, det styrker vores helbred og modvirker psykisk og mental sårbarhed. At få bevægelse ind i sit liv er et valg, - måske en overvindelse! Det er en prioritering, der handler om at sætter sig selv i centrum for egen udviklingsproces!

Samtalen om de vanskeligheder og udfordringer, som det enkelte menneske står med, er omdrejningspunktet for min tilgang til at igangsætte en udviklingsproces, der skaber oplevelse af egne handlemuligheder og styrke til at gennemføre disse.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale eller et afklarende møde.

Se mine forretningsbetingelser i printvenlig udgave.