Do not ask your children to strive for extraordinary lives. Such striving may seem admirable, but it is a way of foolishness. Help them insted to find the wonder and the marvel of an ordinary life. Show them the joy of tasting tomatoes, apples and pears. Show them how to cry when pets and people die. Show them the infinite pleasure in the touch of a hand. And make the ordinary come alive for them. The extraordinary will take care of itself.

William Martin

Udgivelser

Artikler fra tidsskriftet Erhvervspsykologi

Det er nu muligt at købe enkeltartikler af tidsskriftet Erhvervspsykologi. Følgende artikler er aktuelle nu: Proceskonsulenten som implementeringsagent Af Karina Solsø & Ruth Gøjsen Inddragelse og deltagelse i forandringsprocesser Af Susanne Broeng Når eksterne konsulentydelser bliver en "hit and run"-oplevelse Af Trine Dyrholm & Mia Ravn Bach Mobning som irrationel systemkritik Af Morten Gade Jensen Mere håb, mindre krise Af Ditte Darkó Sidemandsoplæring - et helhedsperspektiv Af Jonas Sprogøe & Kim Pedersen

<a href="http://dpf.dk/produktkategori/digitale-artikler-2015">Køb enkeltartikler fra Erhvervspsykologi</a>

Erhvervspsykologi 2, 2015, 2015, ISBN: 000
Inddragelse og deltagelse i forandringsprocesser

Ved Leicesterkonferencen ved The Tavistock Institute, august 2014, undersøgte jeg de psykodynamiske processer, der bidrager til forandringsprocessernes udvikling og kvalitet, særligt med fokus på "modstand mod forandringer".

Artiklen tager udgangspunkt i betydningen af at opleve sig inddraget og deltagende i forandringsprocesser for at kunne bidrage til de ændringer, som er forandringsprocessens forudsætning.
Artiklen indledes med en kort præsentation af Leicesterkonferencen og oplevelsesorienteret læring. Herefter præsenteres den læreproces, som jeg oplevede på konferencen med beskrivelse af konkrete eksempler på læringssituationer. Oplevelserne relateres til læringsperspektivet i arbejdskonferencer, og afslutningsvis reflekteres, hvordan "modstand mod forandring" kan forstås som en ressource, når perspektivet ændres fra et individuelt fokus til et psykodynamisk organisationspsykologisk perspektiv.

Dansk Psykologisk Forlag, 2015, ISBN: Erhvervspsykologi nr. 2 (ET152)
Participation and Power

This anthology is an invitation to participate in ongoing dialogues on action research and participatory research in organizations.

The contributions describe different projects in various part of the world where people in organizations
cooperate with researchers in order to create improvements for the organizations and there members as well as improved theoretical understanding. All the chapters in the anthology focus on the relation between participation and power. Participation is understood as various degrees of codetermination.

Aalborg University Press, 2014, ISBN: http://aauforlag.dk/Shop/forside
Critical Narrative Inquiry

Ethics, Sustainability and Action to Critical Narrative Inquiry – Storytelling, Sustainability and Power

Editors: Kenneth Mølbjerg Jørgensen and Carlos Largacha-Martinez (Aalborg University, Department of Learning and Philosophy, Aalborg, Denmark and others).

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=48710

Novapublishers, 2014, ISBN: 978-1-63117-557-2
Fokus på Relationer — Psykiatri i praksis

Fokus på relationer handler om at arbejde med relationer i psykiatrien.

At kunne skabe en kvalitativ god og respektfuld relation til den psykisk syge er helt afgørende for at skabe udvikling og forandring. Det har stor betydning for den psykisk syges recoveryproces at få hjælp til at kunne indgå i relationer til andre mennesker, i særdeleshed til det nære netværk af familie og venner.

Hans Reitzels Forlag, 2009, ISBN: 978-87-412-5215-5
Social Indsigt — for pædagoger, medforfatter

Social Indsigt er 2. udgave af Social Fag for pædagoger, som udkom i 2002.

Bogen er gennemarbejdet fra enden til anden i forhold til 1. udgaven. Ikke mindst strukturreformens ændringer af det offentlige danmarkskort med regioner og nye større kommuner. To af kapitlerne er helt nyskrevet og ny viden er implementeret i teksterne.

Forlaget Frydenlund, 2007, ISBN: 987-87-7887-533-4
Kan Troldebørn Elskes?

Bogen er med sin teoretiske viden og mange eksempler fra hverdagen en håndsrækning til både forældre og professionelle, der har en dagligdag sammen med et barn, der har en psykisk udviklingsforstyrrelse.

Erfaringerne viser, at det er af afgørende betydning, at barnet og familien mødes anerkendende. At se og forstå barnets vanskeligheder som et handicap frem for uartighed er en udfordring for både forældre og professionelle. Børnenes uforståelige, ikke genkendelige og ikke acceptable adfærd giver ofte anledning til, at de ses som uopdragne, og deres forældre ses som ikke kompetente.
I virkeligheden har disse familier en helt særlig og vanskelig forældreopgave, der består i at støtte og skærme barnet, så det ikke får alt for meget skældud og for mange nederlag og afvisninger.

Forlaget Frydenlund, 2007, ISBN: 87-7887-276-6
Socialfag for pædagoger, medforfatter

Socialfag for pædagoger giver viden om de sociale og uddannelsesmæssige forhold, der har betydning for pædagogens arbejde samt viden om den forvaltningsmæssige opbygning og opgavefordeling i forbindelse hermed.

Desuden giver bogen indsigt i det sociale samspil mellem den enkelte, familien og samfundet samt forudsætninger for og færdigheder i at klarlægge sociale situationer - og løse sociale problemer - i forbindelse med pædagogisk arbejde.

Forlaget Frydenlund, 2002, ISBN: 87-7887-080-1
Håbet lever altid – når far eller mor drikker for meget

Bogen henvender sig til folkeskolens ældste klasser.

Bogen har både en fiktiv historie og en historie fra det virkelige liv, og giver på denne måde et billede af de vanskeligheder unge kan have, når deres forældre drikker for meget. HÅBET LEVER ALTID henvender sig særligt til store børn og unge, forældre og professionelle.
Bogen kan læses på egen hånd eller bruges som oplæg til diskussion i f.eks. en skoleklasse eller en behandlingsgruppe.

Borgens Forlag, 2001, ISBN: 978-87-21-01547-3.