Books are the bees which carry the quickening pollen from one to another mind

James Russell Lowell

Profil

Jeg er uddannet cand.scient.soc. fra Aalborg Universitet og har derpå uddannet mig med en familieterapeutuddannelse fra The Kempler Institutet of Scandinavia A/S, 1993 og som organisationsgruppeanalytiker fra Gruppeanalytisk Institut i Århus, 2007. Jeg er medlem af Psykoterapeutforeningen (MPF) samt ECP og WCP certificeret.

Aktuelt har jeg primo 2020 bestået Ph.d. ved Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi med projektet Innovative Processer i Offentlig Virksomhed. Samme sted er jeg tilknyttet Master i Læreprocesser, specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP).

Jeg har været selvstændig siden 1991 og arbejder i dag med organisations-, ledelse- og medarbejderudvikling, samt faglig- og personlig udvikling i Broeng Consult.

Arbejdsmæssigt har jeg fokus på udvikling af sunde samspilsprocesser på arbejdspladser, hvor jeg sammen med ledelsen arbejder med faglig udvikling og udvikling af identitet, kultur og teamsamarbejde.

Jeg bestrider flere tillidsposter gennem bestyrelsesarbejde og er medlem af Erhvervsrådet i Jammerbugt Kommune samt medlem af ASNET Board - professionelt bestyrelsesarbejde. Af faglig interesse er jeg medlem af forskellige faglige netvæk, blandt andet FORSA, jf. www.forsa.dk, som er et mødested for forskere, praktikere og undervisere, som interesserer sig for forskning og udvikling i socialt arbejde. Derudover er jeg medlem af NAPSO, jf. www.napso.dk, som er et netværk for alle der er interesserede i anvendt psykodynamisk organisationspsykologi.

Arbejdsmæssigt har jeg erfaring fra ansættelse ved Børne- og Unge- området, Aalborg Kommune, fra Psykiatrisk Sygehus, Region Nord og fra Børne- og Familiecenter, Aalborg, hvor jeg arbejdede som konsulent og senere blev leder af Døgninstitutionen Theodorsminde. Endvidere har jeg erfaring fra arbejde som konsulent, underviser, bestyrelsesmedlem og administrerende direktør for The Kempler Institute of Scandinavia.